Follman Chemie

  • Pagrindinė įmonės kompetencija – prekyba specialiomis cheminėmis medžiagomis, skirtomis paviršių dekoratyviniam ir funkciniam dizainui. Pagrindinės kompetencijos sritys yra medienos ir popieriaus klijai. Savo gaminiais „Follman Chemie“ taip pat palaiko savo klientų ir vartotojų tvarumo tikslus. Kurdama produktą, įmonė atsižvelgia ne tik į gaminio saugos aspektus, bet ir į resursų tausojimą, energijos vartojimo efektyvumą bei aplinkos taršos mažinimą gamybos metu ir per visą produkto gyvavimo ciklą.