Prekių grąžinimo sąlygos

 • Prekių garantijos
  Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims ar prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią prekių kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ar kitos sąlygos nurodomas tokių prekių aprašymuose internetinėje parduotuvėje www.duranus.lt bei detalizuojamas prekės garantiniame talone.

  Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

  Garantija nėra taikoma:***

  •prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
  •prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;
  •prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;
  •prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais;
  •kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);
  •jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;
  •jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio);
  •gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;
  •susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);

  ***Garantijos apribojimo arba netaikymo nuostatos suderintos su LR Civilinio kodekso 6.333 str. 3 dalimi.

  Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  Prekių grąžinimas ir keitimas

  Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 str
  Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

  Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
  Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

  Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Liepsnos g. 3, Vilnius 03154 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis šiose taisyklėse numatyta Pirkėjo prekių grąžinimo teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes, jas pakeisti analogiškomis prekėmis ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

  Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 straipsniu.

  Kokybiškos prekės, parduotos Pirkėjui pagal spec. užsakymą, atgal nepriimamos, nekeičiamos ir pinigai už jas negrąžinami.